La robòtica, nou recurs educatiu

Ensenyar l'alumnat a programar és gairebé imprescindible actualment. Els aporta molts beneficis perquè amb les eines de programació i robòtica es pot gestionar gairebé qualsevol camp educatiu. És una activitat divertida, que els motiva, i que encaixa perfectament en l'ús de les TIC en l'educació.

La robòtica és ja un nou recurs educatiu. És una disciplina que consisteix en la concepció, creació i posada en funcionament de prototips robòtics i programes especialitzats concebuts amb una finalitat pedagògica. S'ha desenvolupat des de la teroría del desenvolupament cognitiu del pedagog Jean Piaget i, sobretot, des de la seva teoria constructivista del desenvolupament dels coneixements dels nens. Una teoria pedagògica que aposta per lliurar a l'estudiant les eines que li permetin crear els seus propis procediments per a resoldre problemes.

Noves eines per a l'aula

Actualment existeixen nombroses eines de hardware lliure, com els que possibilita el sistema Arduino o l'Scratch, que no requereixen d'avançats coneixements per utilitzar-los. Tenint ja la tecnologia es poden implementar a l'aula fàcilment:

 • Encara que l'ús de la programació i la robòtica es dóna en moltes ocasions en classes extraescolars, la robòtica pedagògica permet una integració interdisciplinària en assignatures com les matemàtiques, la física i l'electrònica.
 • Com en altres aplicacions de les TIC a l'aula, l'alumne es converteix en agent actiu del seu aprenentatge i el docent passa a ser un mediador que incentiva als seus alumnes a investigar per aprendre. El docent pot desenvolupar la formació dels estudiants a partir de la seva interacció amb la tecnologia robòtica.
 • Les eines de hardware permeten la construcció de diversos prototips, però abans o durant és recomanable que els docents rebin una formació bàsica que els permeti adquirir els coneixements necessaris per a la correcta utilització.
 • El disseny previ de les diferents activitats relacionades amb la robòtica permet plantejar pedagògicament la seva implementació a l'aula, de la mateixa manera que els coneixements i competències que es volen ensenyar als alumnes a partir del seu ús.

Aprendre creant amb les TIC a l'aula

En l'aprenentatge, la programació i la robòtica són un mitjà eficaç per a facilitar un major compromís i motivació de l'alumnat. L'efectivitat d'aquesta disciplina fa que sigui un bon mitjà per a transmetre coneixements i adquirir habilitats. Per exemple:

 • Resoldre problemes
 • Desenvolupar la creativitat
 • Desenvolupar el pensament computacional
 • Fomentar el treball col·laboratiu
 • Afavorir el raonament i la lògica
 • Adquirir habilitats motrius i cognitives
 • Augmentar la capacitat espacial

La robòtica és divertida i suposa un canvi de paradigma en l'aprenentatge. L'alumne passa de ser oient o simple receptor dels coneixements a ser el protagonista, el creador d'un joc a través del qual comprendrà la tecnologia. La gamificació ajuda a aprendre i què hi ha més entretingut que una classe amb robots?

La robòtica s'emmarca en l'àmbit del desenvolupament STEAM, que persegueix motivar i crear l'interès dels alumnes per a la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, però en realitat va molt més enllà d'aquestes disciplines tècniques perquè desenvolupa habilitats motrius i cognitives essencials per acoblar una peça robòtica.

En ICONO coneixem la multitud de possibilitats que la programació i la robòtica tenen aplicades a l'aprenentatge. Que encara no formin part del currículum escolar és una assignatura pendent però la constant i inevitable evolució del món educatiu acabarà incloent aquestes disciplines pels avantatges que aporta als alumnes.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

 • No s'han trobar comentaris