Coneixes Miniquest? Aprenentatge a través de la investigació a l’aula.

En ICONO creiem fermament en l'aposta tecnològica dins les aules escolars. Doncs la seva integració ajuda tant al professorat com als alumnes a iniciar i projectar una millor educació de cara al futur. En altres blogs hem compartit amb vosaltres articles sobre eines TIC per treballar a l'aula

O com Google aposta també pel futur de l'educació a través de les seves noves eines i aplicacions

Aquesta vegada, volem focalitzar-nos en una nova estratègia d'aprenentatge que promou l'ús de la tecnologia. Són les conegudes MiniQuest.

Les MiniQuest es defineixen com a mòduls de curta durada. En el seu disseny s'utilitza Internet per tal de respondre a les activitats i exercicis proposats pel docent.

Quina és la seva finalitat? Que els alumnes siguin capaços de prendre les seves pròpies decisions respecte a un plantejament inicial. Això els permet reflexionar i tenir el seu propi criteri.

Aquest nou mètode d'aprenentatge té una estructura ben definida, la qual us volem mostrar:

  1. Presentació / Escenari: S'introdueix a l'alumne en un escenari real mitjançant la selecció de continguts que donin origen a la feina. Es tracta d'involucrar-los com a participants sobre aquesta proposta i que siguin ells mateixos els qui construeixin la resposta. El tema s'introdueix a través d'una pregunta o un plantejament d'un problema real. El MiniQuest es realitza normalment en una sessió d'entre 40 i 60 minuts. I per al seu desenvolupament necessites d'una aula amb equipament informàtic connectat a Internet per a la recerca d'informació.
  2. Tasca: La tasca es basa en el conjunt d'activitats que han de ser executades, ja de forma individual o grupal per part dels alumnes. Aquest punt respon a l'objectiu de distribuir els rols a cada un, per a la recerca d'un criteri sobre la proposta o plantejament inicial. Aquesta situació genera per als alumnes un millor rendiment cognitiu, social i actitudinal. En aquest apartat, el professor ofereix als alumnes els portals i fonts d'informació als que han de indagar per oferir les respostes que ells creguin adients. Aquí és quan Internet comença a formar part d'aquesta aventura i els alumnes han d’utilitzar per a la realització de la feina.
  3. El producte: És el resultat final de la investigació. El tercer i últim pas, en què els alumnes presenten la seva resposta sobre el plantejament inicial. Aquí destaca la creativitat de l'alumne a l'hora de solucionar un problema que pogués ser de causa real. A través de la informació que se'ls presenta i sobre la qual han de indagar, busquen possibles solucions, i col·laboren amb la finalitat de donar una resposta que creuen que serà l'adequada i la correcta.

Cal destacar, que la metodologia no és sempre la mateixa, ja que existeixen diversos tipus de Miniquest. En funció de la matèria que es vulgui inculcar al alumnat, es realitzarà un o un altre.

  • De descobriment: Se'ls sol presentar als alumnes una nova unitat didàctica. Sobre aquesta unitat, el professor genera un plantejament, una problemàtica sobre un assumpte en concret, pel qual els alumnes han d'investigar i començar a descobrir conceptes i reflexionar sobre solucions al cas.
  • D’exploració: S'aprofundeix sobre un contingut didàctic. Així com en l'anterior se'ls presentava una nova matèria educativa, en aquest cas, han d'aprofundir en el coneixement.
  • De culminació: Es sol emprar per a tancar una unitat didàctica i voler culminar el contingut après. Es pren una decisió final en base a una pregunta que donarà per tancat el temari.

La intenció de les Miniquest es basa, com ja us hem avançat anteriorment, en indagar sobre el procés de recerca d'informació i que els alumnes siguin capaços de reflexionar, analitzar i interpretar la informació per a generar una solució, davant el plantejament del professor. És un nou repte en l'ensenyament que genera grans beneficis i que motiva l'alumne a aprendre a través d'un mètode molt més interactiu.

En el següent enllaç podrem veure un exemple d'un exercici basat en aquest mètode d'aprenentatge:

https://www.educ.ar/recursos/93092/miniquest-cuentos-tradicionales

Aquest mètode és un dels que s'integra amb la utilització de les TIC a les aules. Un mètode que ICONO creu que dóna molt bons resultats i que genera més interactivitat entre alumne i professor. Sabries dir-me altres mètodes d'aprenentatge amb l'ús de les TIC a l'aula?

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris