El cyberbullyingEn ICONO apostem per l'avanç i el progrés en l'educació amb l'aplicació de nous sistemes i eines tecnològiques. Factors que sens dubte creiem que són indispensables i que han d'integrar-se adequadament dins de les aules. Diversos centres de formació a les illes balears per exemple ja han volgut sumar-se a aquesta metodologia i a introduir les TIC per a la formació no tan sols en alumnes sinó també per a professors.Kahoot i el poder de l'emoció a l'aula

Integrar noves tècniques d'aprenentatge per a l'evolució de l'educació és un dels propòsits que tenim en ICONO. Ja sigui per a aprendre nous idiomes, per a no perdre el ritme d'aprenentatge en vacances o integrar nous sistemes i eines que ajudin a docents i alumnes a millorar les prestacions dins de l'aula.Nous sistemes i tècniques que cada dia són més comuns en la nostra educació. Ja són molts els centres educatius que aposten per aquests nous mètodes que generen grans resultats. I al final es tracta d'això, d'aprendre mentre ens divertim. Crec que és una de les bases o finalitats de totes les persones implicades en l'àmbit no tan sols de l'educació, sinó també dins d'una professió.