6 aplicacions per aprendre idiomes a l'aula

Creus que és important l'aprenentatge d'altres idiomes? Nosaltres creiem absolutament que si. En un món cada vegada més global i interconnectat, la necessitat d'aprendre un altre idioma que no sigui el nostre és gairebé avui dia una obligació per a prosperar en l'educació i en la formació professional. Fer saber als pares que els seus fills han d'enfocar-se i interessar-se a aprendre una altra llengua serà en aquest article una de les nostres prioritats. 6 apps per a crear i modificar documents a l'aula

Sabries dir-me quines són algunes de les apps per a crear i modificar documents en una aula? Com a interessat en la nova tecnologia dins del sector de l'educació, ja sigui com a pare, mare o educador, conèixer les noves aplicacions i els serveis que es presten avui dia a l'aula ha de ser gairebé una obligació. En ICONO volem acostar-vos cada dia més a facilitar-te tota aquesta informació. I en aquest article podràs conèixer aquestes aplicacions que resultaran ser gairebé imprescindibles pel treball a l'aula. 

Els centres educatius més innovadors del món

Els centres educatius més innovadors del món

En ICONO tenim el desig que les TIC estiguin en tots els col·legis possibles. L'aposta per la tecnologia en els centres escolars és ja una realitat. El sistema educatiu ha après que per a avançar s’ha d'innovar i prosperar. Tant en metodologies i idees d'aprenentatge com en eines i materials.