Scratch 3.0

El llenguatge programàtic sempre ha estat lluny de l'abast d'aprenentatge per als nens a les escoles, ja que es comprèn com un coneixement força complex per a l'ús dels més petits. No obstant això, hem vist en altres articles d'ICONO com la tecnologia i la digitalització s’està adaptant i integrant-se cada dia més en col·legis i instituts. Doncs l'ús de les TIC generen un benefici tant per a alumnes com per a professors en millorar els processos d'educació.

En aquest article, parlarem sobre Scratch. Però què és exactament Scratch? És un entorn gràfic de programació accessible per a tot aquell que s'enfronta per primera vegada a aprendre el llenguatge de la programació. Els seus creadors afirmen que va ser creat amb la finalitat d'ajudar els nens a expressar les seves idees de forma creativa alhora que desenvolupaven habilitats de pensament lògic.

Coneixes Miniquest? Aprenentatge a través de la investigació a l’aula.

En ICONO creiem fermament en l'aposta tecnològica dins les aules escolars. Doncs la seva integració ajuda tant al professorat com als alumnes a iniciar i projectar una millor educació de cara al futur. En altres blogs hem compartit amb vosaltres articles sobre eines TIC per treballar a l'aula

O com Google aposta també pel futur de l'educació a través de les seves noves eines i aplicacions

Aquesta vegada, volem focalitzar-nos en una nova estratègia d'aprenentatge que promou l'ús de la tecnologia. Són les conegudes MiniQuest.

La robòtica, nou recurs educatiu

Ensenyar l'alumnat a programar és gairebé imprescindible actualment. Els aporta molts beneficis perquè amb les eines de programació i robòtica es pot gestionar gairebé qualsevol camp educatiu. És una activitat divertida, que els motiva, i que encaixa perfectament en l'ús de les TIC en l'educació.

La robòtica és ja un nou recurs educatiu. És una disciplina que consisteix en la concepció, creació i posada en funcionament de prototips robòtics i programes especialitzats concebuts amb una finalitat pedagògica. S'ha desenvolupat des de la teroría del desenvolupament cognitiu del pedagog Jean Piaget i, sobretot, des de la seva teoria constructivista del desenvolupament dels coneixements dels nens. Una teoria pedagògica que aposta per lliurar a l'estudiant les eines que li permetin crear els seus propis procediments per a resoldre problemes.