En ICONO hem aconseguit el Certificat Google Educator Trainer

Convertir les aules tradicionals en espais virtuals, proporcionar als docents noves eines que permetin millorar la interacció amb els alumnes i, en definitiva, aportar nous coneixements i competències perquè l'educació 3.0 sigui una realitat a les escoles. Aquests són els objectius d'ICONO en aconseguir el Certificat Google Educator Trainer.

Només hi ha 1500 al món i ara Menorca ja disposa d'un equip que col·labora en l'efectiva transformació digital de les aules.

Google Tour Creator innova els continguts TIC a l'escola

Google ha llançat l'eina Tour Creator que facilita la creació d'experiències en realitat virtual. Estudiants i docents podran ara desenvolupar continguts educatius interactius propis utilitzant fotografies en 360 graus o en 2D o imatges de Google Maps.

L'educació 3.0 s'amplia amb el Tour Creator proposant a l'alumnat l'elaboració de les seves pròpies experiències didàctiques. La realitat virtual comença a ser habitual a l'aula i amb aquesta eina de Google es poden generar recorreguts virtuals a través d'escenes i descripcions que els interessin a alumnes i docents.