3 usos que un professor pot donar a una pissarra digital

“La pissarra, segons la Real Acadèmia Espanyola, es defineix com un tros de material polit, de forma rectangular, usat per a escriure o dibuixar en ell amb pizarrín, guix o llapis.”

Tots sabem que és, perquè hem passat part de la nostra infància, adolescència i adultesa observant les lliçons i coneixements que els nostres mestres impregnaven en aquesta placa. Procurant ensenyar-nos de la millor manera possible les teories i les pràctiques de les seves matèries educatives.

En altres articles d'ICONO hem vist com les noves eines digitals estan introduint-se a les escoles i instituts adaptant-se a les noves necessitats d'alumnes i professors. La robòtica per exemple, ja forma part del nou material per a l'alumnat per a millorar les seves activitats de rendiment i ésser una font de motivació per a tots ells.

Tornant a les pissarres, avui dia continuen estant en els centres educatius i en gairebé totes les classes. Però com la vida mateixa, han evolucionat. Aquest material s'està adaptant a la nova era digital i a la tecnologia, i en l'era actual aquestes pissarres tenen connexió a internet i una capacitat de fer coses més enllà de les que crèiem que podríem fer en el passat.

Estem parlant de la pissarra digital, o comunament denominada PDI. Aquesta eina és part ja dels nous instruments que permeten una millor adaptació pedagògica tant per a professors com per als propis alumnes en els col·legis. Però el més important i el que cal recalcar, és que aquest nou material accedeix a un tipus d'interacció més eficaç i a una millor comunicació a l'aula amb la finalitat d'establir el que volen tant alumne com professor: un millor aprenentatge.Què podem esperar doncs de les pissarres digitals? O millor dit. Quins usos pot donar-li un professor a les pissarres digitals?

  • 
 Interactivitat

Aquest és un concepte que ha de girar al voltant d'aquest nova eina amb la metodologia de les classes i l'aprenentatge. Les pissarres digitals estan perquè els alumnes formin part també de l'aprenentatge i siguin ells també els que interactuin juntament amb el professor i tots dos aprenguin l'u de l'altre. A més, la seva connectivitat a internet fa que la classe sigui més dinàmica i es permeti accedir a continguts més gràfics i explicatius que permeten una millor claredat sobre els conceptes.

  • Desenvolupament

Aquesta paraula fa referència a un concepte perquè el professor pot donar alta rendibilitat en la seva docència. Una dels avantatges de les PDI és que permet acomodar-se a diferents models i maneres d'ensenyament. Amb la pissarra tradicional, aquest aspecte era més simple i limitat, perquè no permetia evolucionar en la part més teòrica al professorat, qui sempre depenia de la grandària d'aquesta estructura i de la rapidesa dels seus alumnes per a donar pas a noves lliçons i teories. Amb les PDI, aquest aspecte canvia, perquè permet l'enregistrament de documents i donar motiu a molta més informació de la que poguéssim imaginar.

  • Permanència

Aquest és un altre concepte que s'integra als avantatges de les pissarres digitals, doncs gràcies a la seva tecnologia i adaptació a les noves tecnologies, permet un accés a la informació de manera permanent. Dóna la possibilitat a recuperar arxius i documents d'altres sessions prèvies, per a afermar l'aprenentatge i les teories explicades.

Tots aquests avantatges, són sens dubte part d'una evolució pròspera i real que donarà pas a una millora de l'educació en tots els nostres centres. Donar pas a la pissarra digital és apostar pel progrés i a formar part d'una nova realitat que millorés el rendiment i l'eficàcia dels qui tinguin la sort d'utilitzar-la.En ICONO creiem que tots aquests passos cap al futur és inversió per a una millora en el sistema educatiu i un progrés per a la millora acadèmica. Sabries dir-nos alguna eina digital que estigui integrant-se en els centres escolars?

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris