Projecte RED - Revista Escolar Digital

En l'actualitat, i en altres articles del nostre blog, estem veient com l'estructura de l'educació, està fent canvis notoris per a afermar una nova metodologia basada en la introducció de les noves tecnologies, les eines digitals i la participació i protagonisme dels seus actors principals, els alumnes.

El Covid-19 ha accelerat una realitat que era imminent: l'era digital. La societat avança amb passes de gegant, i el futur passa per saber dominar aquesta realitat. La infraestructura educativa està canviant, i una nova metodologia basada en la praxi digital, serà el motor per a la seva evolució.

En l'article d'avui veurem exemplificat aquesta situació, en un projecte denominat RED: Revista Escolar Digital. Ens acompanyes?

 • Què és el projecte RED?
 • Què ofereix el projecte RED?
 • Objectius del projecte RED
 • Serveis projecte RED 2021-2022
 • Funcions de redactors i les redactores

Què és el projecte RED?

El projecte Revista Escolar Digital és una xarxa de diaris escolars dirigits i editats per estudiants amb el suport de professionals de la redacció Júnior Report. Aquest projecte neix amb l'objectiu d'establir-se com una eina multidisciplinària, on els alumnes fomentin l'esperit crític, millorin les competències digitals i afavoreixin la llibertat d'expressió mitjançant el treball en equip.

Tots els alumnes que participen en aquest projecte, informen de l'actualitat del seu entorn i intenten identificar les ‘fake news’ a partir d'un pla de treball, sustentat i secundat per autèntics professionals d'aquest sector. A més, els millors continguts es publiquen en el diari col·laboratiu RED Report.

La marca Acer, en qualitat de full-partner, col·labora amb la producció de continguts informatius que s'ajusten als interessos dels centres educatius.

Un projecte de gran envergadura i recorregut nacional, que compta ja amb més de 4.500 redactors júnior treballant en xarxa. 70 diaris escolars de Catalunya, Madrid, Andalusia i País Basc. I més de 50 periodistes que coordinen les redaccions escolars.

Què ofereix el projecte RED?

Ser un mitjà propi

Serveix com a mitjà d'expressió i d'opinió per als estudiants. Fomenta la mirada crítica sobre la seva realitat i entorn més pròxim, però també sobre els temes i tendències a nivell global. Els alumnes treballen i s'enfoquen per a aconseguir grans deliberacions i obtenir grans notícies, Els millors continguts es publiquen en el diari Júnior Report.

Pla de treball

En anteriors articles hem vist com l'educació s'adapta a les necessitats, no tan sols dels propis centres, sinó també dels mateix alumnes. No tots els alumnes aprenen a la mateixa velocitat, ni tenen les mateixes capacitats. En l'actualitat s'estableixen plans i metodologies diferents de treball en funció als alumnes. En el projecte RED, existeix també un treball virtual específic per a cada centre educatiu. Els alumnes podran practicar tots els gèneres periodístics, (notícia, crònica, opinió, reportatge, etc.) com també assistir a activitats i esdeveniments amb la credencial de periodista júnior.

Espai d'interacció

Gràcies a la dinamització de les eines digitals i de les plataformes socials, els redactors i redactores de RED podran interactuar amb estudiants de diferents procedències culturals per a treballar temes comuns, fomentar l'ús de la llengua estrangera i posar en pràctica les competències digitals. Quan diem que els alumnes s'han de convertir en autèntics protagonistes en aquesta nova estructura i metodologia educativa, ho diem amb aquestes raons i aquests exemples. La col·laboració entre ells ha de ser una praxi comuna. Una praxi que ajudi a fomentar la participació, tant a escala local com a nivells mundials.

Educació mediàtica

L'avanç de la tecnologia i dels mitjans informàtics, també ha causat la capacitat d'accés a una informació gairebé il·limitada. Internet va obrir una nova era en termes mediàtics. Qualsevol amb accés a aquesta eina, podia divulgar informació, sense tenir capacitat, o més aviat autoritat, per al seu correcte ús. Les ‘fake news’ estan en l'ordre del dia i són una gran xacra en la societat. Saber diferenciar-les és imprescindible per a conèixer la nostra pròpia realitat. S'obre un espai per a aprendre a distingir la desinformació i les notícies falses que circulen per les xarxes socials i internet.

Objectius del projecte RED

El projecte RED es basa en un pla de treball trimestral adaptat al ritme de treball i a les dinàmiques de cada centre escolar. La freqüent comunicació i relació entre els coordinadors del projecte i periodistes, juntament amb els docents responsables del centre, i els propis alumnes, fa que se segueixi amb els plans establerts.

Els principals objectius del projecte RED són els següents:

 • Crear una revista escolar per a fomentar el pensament crític de l'alumnat. Familiaritzar-se amb els mitjans de comunicació.

 • Donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 • Aplicar les competències digitals. 

 • Afavorir el treball en equip. 

 • Crear un espai d'interacció amb altres comunitats estudiantils per a treballar temes d'actualitat global. 

 • Desenvolupar un projecte cooperatiu que faciliti el seu autofinançament.
 • Contactar amb l'actualitat informativa a través del diari Júnior Report.

Serveis projecte xarxa 2021- 2022

 

El projecte RED ofereix una varietat de serveis perquè es compleixin els objectius establerts que aquest programa desenvolupa:

 • Creació i personalització de la plantilla Wordpress, compra del domini i manteniment tècnic durant tot el curs escolar. 

 • Subscripció al Pla de Treball RED, programari i guia per a professors. 

 • Tutorització d'un periodista professional durant tot el curs (assessorament, revisió i correcció personalitzada durant tot el curs). 

 • Tallers de formació presencials: Wordpress, Gèneres periodístics, Desinformació i Xarxes Socials. 

 • Pla d'activitats mensual, credencial per a cada redactor i equip de mobile journalism. 

 • Materials i recursos informatius: subscripció a Júnior Report Aula i subscripció a la Notícia del Dia de Júnior Report. 

 • Divulgació: publicació dels continguts en RED Report, en Júnior Report (Lavanguardia.com) i newsletter trimestral a la comunitat educativa. 

 • Diploma acreditatiu de competències en comunicació i redacció periodística.

Funcions de redactors i les redactores

El projecte pretén establir diversos objectius perquè els alumnes adquireixin diverses capacitats i habilitats després de la seva formació i aprenentatge. Aquestes són algunes de les principals funcions dels integrants d'aquest projecte:

 • Aprendran a analitzar, estructurar i redactar un contingut informatiu. Aquest treball estarà sempre sustentat i secundat per un periodista professional.
 • Identificar i treballar amb fonts d'informació oficials, amb el propòsit de distingir les fake news de les notícies reals.
 • Aprendran la importància de contrastar la informació. 

 • Treballaran els diferents gèneres periodístics que es posaran en pràctica a través d'un pla de treball personalitzat.
 • Així podran conèixer també quals són les seves preferències. Tal vegada coneixen o s'adonen, que en ells existeix un gran periodista de recerca. 

 • Analitzaran el paper dels mitjans de comunicació en la nostra societat.

 • Aprendran a utilitzar les noves eines digitals per a comunicar-se i informar-se. Adaptant-se i millorant així, les seves competències. 

 • Crearan un espai d'interacció amb altres comunitats d'estudiants per a fomentar la participació i la col·laboració.

En l'article d'avui hem vist com les noves tecnologies avancen juntament amb nous propòsits pedagògics per a adaptar-se a una nova estructura acadèmica. L'era digital és ja una realitat, i adaptar-se a ella és ja pràcticament una necessitat. El projecte RED ens ensenya que els alumnes han de ser conscients de la realitat actual, per a ser competents en un món cada vegada més volàtil. I tu, t'agrada aquest projecte? Creus que és necessari a les aules? Deixa la teva opinió en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

 • No s'han trobar comentaris