Els murals interactius

La Tecnologia de la Informació i la Comunicació formen part dels canvis a nivell econòmic, social i tecnològic que s'estan produint en la societat actual. En aquest avanç digital, les institucions educatives no poden mantenir-se al marge, i han d'integrar-lo en les seves metodologies d'aprenentatge. La implementació de les TIC en l'educació enriqueix, transforma i complementa la trajectòria acadèmica de l’alumnat.

 Mural Digital 1

En altres articles hem vist com a noves eines tecnològiques formen part de la nova estructura educativa. Nous mètodes d'ensenyament que s'adapten a les noves necessitats socioculturals. La integració d'aquestes eines ha d'anar lligat també a la necessitat que té l'alumnat de col·laborar i participar de manera activa en una aula. De res serveix conèixer l'ús d'aquesta tecnologia si deixem de costat el caràcter social que ens fa evolucionar.

En l'article d'avui veurem com els murals interactius afavoreixen que l'estudiant aprengui, a través de la cerca i processament d'informació i el treball en equip. Ens acompanyes?

  • Els murals
  • Què són els murals interactius?
  • Beneficis dels murals interactius
  • Padlet
  • 4 eines per a crear murals digitals

Els murals

Dins d'una aula, un mural ens pot servir per a fer visible una informació, a través de dibuixos, imatges, fotografies i fins i tot elements reals. Podem utilitzar des d'una fulla en blanc, passant per un tauler de suro, fins a eines digitals, de les quals parlarem més endavant.

Un mural pot tenir usos molt diferents, tants com la imaginació pugui abastar, i és aquí on els alumnes han de treballar per a fomentar aspectes com la creativitat, la lògica o la capacitat de síntesi.

Què es pot mostrar en un mural? El propòsit d'un mural és donar a conèixer una informació, de manera senzilla, pràctica i divertida, amb la fi que els alumnes aprenguin o entenguin algun concepte, idea o norma. Es poden mostrar per exemple les normes de la classe, els recordatoris, o tot allò que serveixi per a recordar el funcionament d'una classe. També es pot exposar de manera resumida un tema que s'hagi treballat en classe, per exemple, la importància de ser empàtics amb els nostres companys. Fins i tot mostrar els interessos, entreteniments i habilitats de l'alumnat.

Mural Digital 2

Què són els murals interactius?

Gràcies a les noves tecnologies, ara aquests murals poden crear-se de manera digital. Es fan interactius gràcies a que es poden administrar diferents tipus d'arxius i formats, com a àudio, vídeo, text, etc.

El mural interactiu, o també conegut com a mural digital és una eina de comunicació que utilitza diferents recursos tecnològics amb l'objectiu de transmetre informació. El contingut de cada mural es disposa d'acord amb la necessitat de cada públic. Aquest contingut es mostra en pantalles i tant l'alumnat com el professor tenen accés a aquest per a poder visualitzar-lo i fins i tot modificar-ho.

Beneficis dels murals interactius

Crear un mural pot potenciar certes habilitats i capacitats dels alumnes. Sempre dependrà de l'enfocament que se li doni a cada activitat, però aquestes són les que es donen més sovint:

  • Capacitat de síntesi i resum de la informació: Gràcies a l'ús dels recursos visuals, els alumnes són capaços d'entendre amb major facilitat, el concepte que es vol mostrar.

  • Reflexió i comprensió global de determinats conceptes: La composició d'uns certs elements i recursos per a sintetitzar una idea, ajuda a potenciar la reflexió i comprensió de l'alumnat.

  • Cerca i selecció d'informació (textual i gràfica) rellevant: Sintetitzar un concepte o una idea no sempre és fàcil. S'ha de buscar la informació més rellevant. Això fa que es contrastin diverses fonts d'informació i l'alumnat sàpiga que informació és veraç, i quin manca d'importància. 

  • Potenciació de la creativitat: Hi ha mil maneres de crear un mural. Això permet potenciar la creativitat de l'alumne. La idea d'un alumne, pot ajudar a potenciar la idea que tenia al cap un altre, i així fins que s'arriba a una proposta final.

Padlet

Padlet és una de les eines més populars que permet crear murals col·laboratius. Els docents poden compartir diferents recursos didàctics per a l'elaboració de qualsevol projecte. Els usuaris o membres actius del projecte, poden treballar al mateix temps dins d'un únic entorn digital.

Crear un Padlet és molt senzill, però abans, hauràs de registrar-te des de la seva pàgina web per a poder tenir accés. Una vegada registrat, Padlet t'ofereix diferents estils: mur, llenç, llista, tauler, columna, conversa, mapa i cronologia. A partir d'aquí, en la columna dreta es troba el menú on podràs: canviar el títol, la descripció, i fins i tot la direcció de la URL. Una vegada tinguis estructurat el mural digital, podràs gestionar el contingut que compartiran els alumnes, i fins i tot el professor, tindrà l'opció ‘d’Exigir aprovació’, que evitarà que algú publiqui contingut en el panell sense el seu vistiplau. A partir d'aquí, el treball és ja de la classe. Podran incloure contingut multimèdia per a fer un mural en relació als objectius plantejats pel docent.

4 eines per a crear murals interactius

Padlet, és una de les eines més conegudes. No obstant això, existeixen d'altres per a crear magnífics murals interactius. Vols saber quins són?

Glogster

Glogster és un recurs en línia, que a través de plantilles personalitzades, permeten afegir text, àudio, imatges, enllaços a pàgines web i vídeos. Aquesta eina es caracteritza perquè posseeix un format molt visual, la qual cosa facilita la presentació dels treballs. Els murals poden ser guardats i compartits en un blog. És una eina gratuïta que pots obtenir en Android i IOS.

Mural.ly

És una altra de les eines més utilitzades en la creació de murals. Es poden crear murals multimèdia en forma de suro virtual. Té un ús senzill i l'avantatge de possibilitar l'edició col·laborativa, afavorint la participació col·lectiva. Aquests murals poden compartir-se o descarregar-se com a imatge. També, és útil per a realitzar pluja d'idees.

Lino

Lino és una aplicació en línia que serveix per a crear panells o suros virtuals, on pots inserir arxius multimèdia, com si de posts-it es tractessin. L'avantatge que té aquesta eina és que afavoreix el treball de manera col·laborativa sense necessitat que els alumnes es registrin. Lli sol utilitzar-se per a crear debats col·laboratius o per a l'escriptura creativa compartida.

Popplet

La utilització de l'eina Popplet és molt intuïtiva. Ofereix la possibilitat d'afegir diferents col·laboradors per a realitzar una col·laboració conjunta. Una altra opció és crear mapes conceptuals interactius, perquè possibilita la relació d'idees incloent tot tipus d'arxius multimèdia (vídeos, fotos, enllaços…).

En l'article d'avui hem vist com els murals virtuals constitueixen un recurs molt útil per a potenciar la col·laboració, la participació i unes certes capacitats dels alumnes. És un mitjà molt eficaç per a resumir les idees principals d'una unitat o una teoria que es vulgui ensenyar d'una manera pràctica i divertida. Et sembla una bona eina d'aprenentatge? Deixa'ns la teva opinió en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris