Les TIC i La intel·ligència emocional a l'aula

L' educació del nou segle ha donat un pas al capdavant per adaptar-se a les noves eines i a la tecnologia actual. L' evolució d' internet ha afavorit l' estructuració del sistema educatiu i el rol de l' alumne a l' aula. Ara no tan sols importa l' adquisició del coneixement, sinó que se li dóna molta importància al desenvolupament integral de la persona per al seu creixement emocional i social.

hello i m nik zYdYz7JlevE unsplash

En l'article d'avui parlarem de la importància de la intel·ligència emocional a l'aula i d'algunes eines que ajuden a gestionar-les. ¿Ens acompanyes?

 • La intel·ligència emocional
 • La importància de la intel·ligència emocional a l'aula
 • 5 aplicacions per treballar l'educació emocional a l'aula

La intel·ligència emocional

Howard Garnern, professor de la Universitat de Harvard va expressar en els seus escrits de la teoria de les Intel·ligències Múltiples, que el coeficient intel·lectual es dividia en les diferents capacitats independents però interrelacionades entre si. Per ser més clars, va separar la intel·ligència en dotze tipus diferents:

 1. Lingüístic-verbal
 2. Logicomatemateò matemàtica
 3. Visual-espacial
 4. Musical
 5. Corporal-kinestètica
 6. Intrapersonal
 7. Interpersonal
 8. Naturalista
 9. Emocional
 10. Existencial
 11. Creativa
 12. Col·laborativa

Com hem dit, cadascuna d'elles representa una part del nostre coeficient intel·lectual.

D'altra banda, el psicòleg Daniel Goleman va construir el concepte de la intel·ligència emociona. Aquesta no es vincula únicament i exclusivament a les emocions, sinó també d' un correcte pensament i desenvolupament emocional. Però, ¿què és exactament la intel·ligència emocional?

monika kozub GelAjCYjqCo unsplash

La intel·ligència emocional es defineix com un conjunt d'habilitats que una persona adquireix per naixement o aprèn durant la seva vida, on destaca l'empatia, la motivació d'un mateix, l'autocontrol, l'entusiasme i el maneig d'emocions. És una intel·ligència que es relaciona més amb la capacitat que una persona ha d'afrontar les emocions. Les persones intel·ligentment emocionals coneixen els seus sentiments i no els reprimeixen. Analitzen els seus projectes i somnis. Tenen un balanç constant en les seves accions. No prenen res personal. Són autocrítics amb les seves accions. Coneixen sempre gent nova però s'envolten d'aquells amb els quals tenen una connexió... Capacitats molt importants per a la persona que han de treballar des de petits. Però, ¿per què?

La importància de la intel·ligència emocional a l'aula

La gestió de les emocions és un factor determinant per al desenvolupament d' una persona. La intel·ligència emocional no tan sols permet expressar com un se sent, sinó que també és una via directa per establir millors relacions socials que els ajudaran a desenvolupar-se amb èxit en tots els aspectes de la seva vida.

anna kolosyuk 4R6pg0Iq5IU unsplash

Els nens i nenes que tenen una intel·ligència emocional més desenvolupada els permet prendre millors decisions i mantenir relacions més sanes amb els altres. També els permet ser més assertiu a més d' altres formes de conducta com:

 • Respecte pels altres
 • Resilència entre esdeveniments conflictius
 • Major capacitat per prendre decisions pròpies
 • Menor propensió a l' estrès i a la depressió
 • Disposició de lideratge

Tot i que en els darrers anys s'ha popularitzat la importància de treballar i gestionar la intel·ligència emocional a l'aula, és molt important saber quines metodologies són efectives i l'objectiu que es vol assolir. Hem de comprendre que els nens no actuen igual que els adults. Ells solen moure's i actuar impulsats per les seves emocions, per la qual cosa aquest factor permetrà treballar amb ells a l'aula i ajudar-los a identificar, regular i actuar amb assertivitat. Un dels objectius de les escoles actuals ha de ser la felicitat dels seus alumnes. Per a això hi ha aplicacions i eines que ajuden a treballar aquest tipus d'intel·ligència.

5 aplicacions per treballar l'educació emocional a l'aula

Avui dia i gràcies a l'evolució d'Internet, disposem de diverses eines i aplicacions per poder treballar a l'aula. Aquí et presentem algunes d'aquestes.

Adiós enfados Free

És una aplicació que ens presenta a un nen que sempre està de mal humor, que pataleja sense parar i que els seus pares no saben què fer davant d'aquesta actuació. Fins que un dia se li presenta a la seva habitació la fada del bon humor i li ensenya alguns trucs per no enfadar-se més.

Feelings with Milo

És una aplicació d'alfabetització emocional que ensenya als nens i nenes sobre els sentiments. L'aplicació intenta ajudar els infants, en el context de relacions de suport i se les arregla per aprendre les seves emocions.

Termotic

Amb Termotic l'alumne indica com se sent cada dia i amb quina intensitat. Aquesta aplicació a més disposa d' un joc en el qual els petits de fins a vuit anys poden identificar una emoció amb una situació o viceversa.

Emocionatest

És una eina que permet avaluar i entrenar les competències emocionals dels nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. Inclou diferents nivells de dificultat en els quals es poden abordar la identificació de les emocions, les expressions i la comprensió de les reaccions emocionals.

Super Emocions

És una eina per treballar la intel·ligència intrapersonal i interpersonal de forma divertida i molt dinàmica mitjançant jocs amb diferents nivells que permetran desenvolupar competències emocionals, com el reconeixement d'expressions facials, de les emocions, resolució de conflictes, etc.

La vida està ple d'emocions i cal aprendre a saber gestionar-les per al desenvolupament de la persona. Una bona base emocional farà que els estudiants integrin molt millor els aprenentatges i siguin més significatius. ¿Creus que l'educació actual ha de donar-li més importància a la intel·ligència emocional? Deixin-nos la teva opinió en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

 • No s'han trobar comentaris