Les TIC i l'educació inclusiva

Durant l'última dècada estem assistint a un procés de canvi evolutiu en el sistema educatiu i la seva estructura. Les metodologies d' aprenentatge i els seus sistemes d'ensenyament estan adaptant-se a una nova realitat. La immersió cap a una nova era digital és ja una realitat i la societat hi ha de ser partícip.

L' educació ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves necessitats i integrant totes les persones com a dret fonamental a l'aprenentatge. A l'article d'avui parlarem de les TIC i l'educació inclusiva. Ens acompanyes?

kenny eliason zFSo6bnZJTw unsplash

  • Què és l'educació inclusiva?
  • L' educació inclusiva i les TIC
  • Beneficis de les TIC en la inclusió educativa
  • Com adaptar les TIC a l' alumnat

Què és l'educació inclusiva?

L'educació inclusiva té un objectiu molt clar: educació de qualitat per a totes les persones. I encara que sembli una utopia, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. ¿Però què vol dir exactament educació inclusiva? Es defineix com un model educatiu que pretén atendre les necessitats de tots els infants, joves i adults en els quals pot existir un risc d' exclusió social. Aquest model d' educació no pretén tan sols parar atenció exclusivament a persones amb nivells de discapacitat, sinó a totes les persones sense distingir per la raça, condició social, cultura o religió, entre altres factors.

Segons dades de la UNESCO actualment hi ha més de 262 milions de joves sense escolaritzar, i 6 de cada 10 no adquireixen les competències bàsiques de lectura, escriptura i aritmètica, la qual cosa perpètua la pobresa, marginació i altres factors d' exclusió social.

L' educació inclusiva i les TIC

Gràcies a l'avenç de la tecnologia, l'aparició de noves eines digitals i l' evolució d'Internet com a mitjà per a l'aprenentatge, es pot establir una relació entre les TIC i l'educació inclusiva.

compare fibre JiOFFI3W7IA unsplash 1

D'una banda, la utilització de les TIC en aquest model d' educació pot afavorir una millor educació de qualitat i aquelles barreres que impedeixen l' accés a totes les persones. D'altra banda, amb el disseny i estructura de les TIC es pot potenciar la creació d' entorns accessibles que ens acostin cada vegada més a l' objectiu principal.

L' evolució de les TIC permetrà un accés a la societat a una informació gairebé il·limitada per a la millora del coneixement i l' aprenentatge. Una excel·lent alternativa educativa del model actual per a l'accés al món educatiu i cultural. No obstant això per poder aplicar les TIC en l' àmbit acadèmic es requereixen algunes actuacions prèvies:

Formació al professorat: Amb la implantació de les TIC a les aules, el professorat ha de tenir un coneixement sobre el funcionament, dinàmica i la seva estructura per poder ensenyar-los als seus alumnes.

Formar els estudiants: Formar-los no tan sols en l' ús de les eines, sinó en el correcte ús de cadascuna d' aquestes. Les noves generacions són natives digitals i ja pràcticament neixen amb una Tablet i smartphone sota el braç. Però els hem d'ensenyar i educar a utilitzar-los de manera correcta i ètica per treure un major rendiment.

• Dotar els col·legis i instituts d'una tecnologia i eines necessàries perquè tot això sigui possible.

Beneficis de les TIC en l' educació inclusiva

La utilització de les TIC per millorar l' educació inclusiva té grans beneficis com:

Personalització: Els recursos i eines TIC són gairebé ben infinits, la qual cosa possibilita millorar la educació de manera individual. No tots som iguals, així que podem adaptar els processos d'aprenentatge per a cadascú en funció de les seves necessitats i habilitats. Seleccionar aquells recursos que millor s' ajustin a cada alumne.

Organització: Millora els processos d' organització no tan sols entre docent i alumnes, sinó també entre l' equip professorat.

Informació: Amb Internet ara tenim una possibilitat enorme d'accedir a informació i per tant al coneixement. Hi ha moltes eines que permeten adaptar-se a les diverses necessitats que tenen els alumnes o fins i tot a aquelles persones que no disposen de recursos econòmics suficients per optar a una educació de qualitat.

Comunicació: Les TIC són una molt bona opció per ajudar alumnes que parlin una llengua estrangera. Hi ha moltes apps i eines que faciliten l'aprenentatge i fins i tot fan que puguin seguir el ritme habitual dels altres alumnes.

Com adaptar les TIC a l'alumnat?

En les societats més avançades la integració de les TIC a l' aula és pràcticament ja una realitat. Però, com pretenem aconseguir una educació inclusiva cap a aquesta part de la societat que no disposa dels recursos econòmics suficients per obtenir una educació de qualitat? Aquest tipus d' inclusió es pot oferir per diferents àmbits o qüestions:

ahmed hindawi bjB2mGI8PtI unsplash

Gènere: Les eines TIC contribueixen a millorar aquesta bretxa entre el gènere masculí i el femení. Avui dia, i per sort, ha millorat la capacitat per treballar en la coeducació i en millorar la igualtat de gèneres. Tot i que encara queda molt per fer.

Nivell econòmic: L' accés a l' educació és un dret universal, encara que a la pràctica no sempre és així. Les famílies amb menys recursos tendeixen a tenir un nivell d'educació més baix. No obstant això, les TIC minimitzen aquestes barreres i intenten dotar l' alumnat d' uns mitjans tecnològics de fàcil accés.

Immigració: La immigració malauradament és una de les raons d'exclusió social. Amb eines i mètodes com és la gamificació es pot millorar la integració i millorar així la visibilitat de la multiculturalitat.

A l'article d'avui hem vist com les TIC afavoreixen el progrés educatiu ja que aporta nombrosos avantatges, entre elles la millora de l'educació inclusiva. Et sembla que les eines TIC milloraran l'educació inclusiva en la nostra societat? Deixa els teus comentaris al nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris