L'evolució de les TIC a Espanya

La integració de les tecnologia de la informació i de la comunicació al nostre país ha sigut progressivament ascendent. Dins del paradigma actual on la tecnologia s'integra amb l'estil de vida de la nostra societat, la predisposició del sector educatiu a abastar i implementar eines tecnològiques a les aules, és molt major que fa uns anys. Per què? Perquè ara és ja una realitat. Aquells sistemes educatius que no siguin capaços d'integrar-se a aquesta nova realitat digital, es veuran afectats en un futur no gaire llunyà. La integració de les TIC en els col·legis hauria de ser ja un dret per a tots els alumnes i professorat.

L'educació financera a l'aula

La constant evolució de la tecnologia, està derivant en un canvi en el nostre paradigma actual. L'era digital és ja una realitat. Internet i les eines tecnològiques estan sustentant totes les àrees que conformen i estructuren la nostra societat. La medicina està fent passos engegantits en la resolució de problemes dins de l'àmbit sanitari. Les noves generacions tenen una noció d'aprenentatge inusual amb les noves eines digitals, i la societat en general, s'està movent i actua sobre la base de les noves tendències que marca Internet.

La codificació a l’aula

En el nostre món, un món cada vegada més digitalitzat i en tendència a integrar els nostres hàbits socials i laborals cap a la tecnologia, és important entendre que els més joves han de començar a aprendre que hi ha darrere de la tecnologia i dels nostres objectes quotidians. L'àrea de l'educació, i la societat en termes generals, ha de ser conscient que les noves generacions han d'aprendre codificació i programació per a introduir-se en el següent gran nivell: Internet de les Coses i la tecnologia basada en el núvol.