Millors aplicacions per aprendre llenguatge de signes

L'avanç de les noves tecnologies juntament amb el desenvolupament d'Internet en la nostra societat, ha facilitat les nostres vides. Durant les últimes dècades la invenció de noves eines ha anat solucionant problemes quotidians i ens ha facilitat la vida d'una manera més senzilla. Aquestes invencions, també han possibilitat la integració d'una part de la societat, que per problemes físics i/o de salut, no ho tenien tan senzill com els altres.

El moviment ‘maker’ a l’educació

Durant aquesta última dècada, amb l'aparició i constant evolució tecnològica i la consagració de l'era digital, els mètodes d'aprenentatge i el sistema educatiu ha anat adaptant-se a una nova realitat. Els programes informàtics, les eines digitals, i Internet, són els eixos amb els quals gira el motor de l'educació actual; La tendència ha canviat. En altres articles hem parlat sobre com els alumnes formen part del seu propi desenvolupament mitjançant la interacció constant i la col·laboració a l'aula.