El moviment ‘maker’ a l’educació

Durant aquesta última dècada, amb l'aparició i constant evolució tecnològica i la consagració de l'era digital, els mètodes d'aprenentatge i el sistema educatiu ha anat adaptant-se a una nova realitat. Els programes informàtics, les eines digitals, i Internet, són els eixos amb els quals gira el motor de l'educació actual; La tendència ha canviat. En altres articles hem parlat sobre com els alumnes formen part del seu propi desenvolupament mitjançant la interacció constant i la col·laboració a l'aula.

La importància de la música en l'educació

En el panorama actual, la tecnologia és el motor que impulsa el nostre context social, laboral i educatiu. La inclusió d'aquestes eines, juntament amb el desenvolupament i la potenciació d'Internet, ha permès generar avanços que eren impensables fa anys.

Dins de l'àmbit educatiu, es porta instaurant des de fa temps una nova metodologia , on les eines tecnològiques i de comunicació, parteixen com a principal referent per a ensenyar tant a alumnes com a professors.