Eines TIC per a incentivar la lectura

L'educació és fonamental per al desenvolupament cognitiu i emocional de les persones. L'aprenentatge integral pot adquirir-se amb diversos mètodes i eines. Actualment, gràcies a l'avanç de la tecnologia i el fàcil accés a la informació, hem vist que existeixen diverses maneres d'aprendre. Aspectes com l'emoció o la integració de les eines audiovisuals a l'aula generen una motivació i desenvolupament en els alumnes. No obstant això, en l'educació hi ha una cosa que s'ha de fonamentar i que és base per al desenvolupament de les nostres capacitats. I no és un altre aspecte que la lectura.

La dislèxia i eines TIC per a treballar-la

L'educació pot entendre's com un procés de socialització de l'individu i de desenvolupament personal. Serveix per a aprendre i assimilar conceptes que ens ajuden en el procés maduratiu sensori-motor i estimula la integració i la convivència grupal. No obstant això, l'evolució en l'aprenentatge de cada individu no és idèntica entre els uns i els altres. Hi ha persones que tenen una capacitat d'aprenentatge menys progressiva que les altres. Això pot deure's a múltiples causes. Una d'elles és la diversitat que existeix en la mena d'intel·ligències que té l'ésser humà. Hi haurà persones més hàbils a desenvolupar una intel·ligència lingüistico-verbal i altres que siguin més propensos a desficrar i resoldre qüestions lògiques i de raonament. Tot depèn de la capacitat que tingui cadascun en les múltiples intel·ligències que existeixen. Malgrat això, també hi ha persones que desafortunadament, neixen amb una malaltia o trastorn que dificulta l'aprenentatge.