El disseny tecnopedagògic a l’aula

La creixent dependència de la societat cap al desenvolupament tecnològic ha dinamitzat les comunicacions, els mètodes de relacionar-se i les seves eines en la vida quotidiana. L'ús de les noves tecnologies d'informació ha derivat en un canvi de paradigma en la nostra realitat. Una dinàmica que també està intervenint, i cada vegada més, en l'àrea de l'educació. Avui dia la informació i els processos formatius poden fer-se des de casa, sense necessitat absoluta d'anar a classe dins de l'àrea de l'educació. I aquests nous mètodes han creat la necessitat d'idear i dissenyar noves formes d’aprenentatge.

Octalysis de Yu-Kai Chu

El sistema educacional al nostre país sempre ha persistit sota uns sistemes molt metòdics, tradicionals i amb una estructura molt sòlida i plana. Amb el pas dels anys i gràcies a l'avanç de les noves tecnologies, estem veient com aquesta situació està canviant. L'era de la digitalització i la capacitat d’obtenir una gran quantitat d'informació de manera senzilla i ràpida, fa que el sistema educatiu vagi adaptant-se a una nova realitat.

La pedagogia i les TIC

L'aterratge de la tecnologia de la informació i de les comunicacions TIC en l'àrea de l'educació fa que ens endinsem en una nova realitat i ens presentem davant un escenari en el qual ens hem de desembolicar com mai abans ho havíem fet. És aquí on la pedagogia comença a tenir un paper rellevant i fonamental per a saber entendre els processos que es desenvolupen avui dia a les aules.