La importància del contingut audiovisual a l’aula

L'educació ha avançat a passes agigantades en els últims 15 anys. On abans a l’aula hi havia llibres i pissarres, ara habiten pantalles digitals. El desenvolupament de la digitalització i la tecnologia ha readaptat els mètodes d'aprenentatge tant d'alumnes com de professors per a ser conscients que estem enfront d'una nova realitat: l'era tecnològica / digital. I si abans els llibres i els professors eren els principals protagonistes en classe, ara els alumnes i les noves eines han redimensionat una nova praxi a les aules d'estudi.

L'educació i els valors en els curtmetratges

L'educació permet i promou l'adquisició d'habilitats, coneixements i l'ampliació de la formació personal en l'entorn. I avui dia existeixen multitud de vies i processos per a adquirir un mateix coneixement. Les habilitats de cada alumne poden ser diferents, i no tots aprenen sota un mateix sistema o mètode. A través de diversos estudis, s'ha demostrat que existeixen múltiples intel·ligències (lògica-racional, musical, naturalista, lingüisticoverbal…) i cada persona desenvolupa o té més potencial en unes més que altres. Amb tot això volem explicar-vos avui, que un alumne pot aprendre de diverses maneres, i que una d'elles també ho és amb el contingut audiovisual.

Google Maps com a recurs educatiu

Els recursos educatius en format digital han dinamitzat els processos educatius al llarg d'aquests últims anys a l'aula. L'evolució de la tecnologia i l'estudi de noves vies de formació en els estudiants, com l'emoció o l'empatia, juguen un paper fonamental en el seu desenvolupament tant personal com cognitiu. I això ha permès desenvolupar un altre tipus de context a les aules. Estem vivint un nou paradigma on les eines digitals són fonamentals i molt necessàries.