Els murals interactius

La Tecnologia de la Informació i la Comunicació formen part dels canvis a nivell econòmic, social i tecnològic que s'estan produint en la societat actual. En aquest avanç digital, les institucions educatives no poden mantenir-se al marge, i han d'integrar-lo en les seves metodologies d'aprenentatge. La implementació de les TIC en l'educació enriqueix, transforma i complementa la trajectòria acadèmica de l’alumnat.

Responsabilitat digital a l’aula

El procés cap a una nova era digital, implica establir canvis i introduir noves metodologies de treball. La societat està submergida cap a una nova època on la tecnologia, les eines digitals i internet són protagonistes. Enrere queda l’etapa analògica, per a donar pas a un nou començament i a un nou context social. Internet és ara la roda amb la qual gira el món.