L'educació i els valors en els curtmetratges

L'educació permet i promou l'adquisició d'habilitats, coneixements i l'ampliació de la formació personal en l'entorn. I avui dia existeixen multitud de vies i processos per a adquirir un mateix coneixement. Les habilitats de cada alumne poden ser diferents, i no tots aprenen sota un mateix sistema o mètode. A través de diversos estudis, s'ha demostrat que existeixen múltiples intel·ligències (lògica-racional, musical, naturalista, lingüisticoverbal…) i cada persona desenvolupa o té més potencial en unes més que altres. Amb tot això volem explicar-vos avui, que un alumne pot aprendre de diverses maneres, i que una d'elles també ho és amb el contingut audiovisual.

Google Maps com a recurs educatiu

Els recursos educatius en format digital han dinamitzat els processos educatius al llarg d'aquests últims anys a l'aula. L'evolució de la tecnologia i l'estudi de noves vies de formació en els estudiants, com l'emoció o l'empatia, juguen un paper fonamental en el seu desenvolupament tant personal com cognitiu. I això ha permès desenvolupar un altre tipus de context a les aules. Estem vivint un nou paradigma on les eines digitals són fonamentals i molt necessàries.

El disseny tecnopedagògic a l’aula

La creixent dependència de la societat cap al desenvolupament tecnològic ha dinamitzat les comunicacions, els mètodes de relacionar-se i les seves eines en la vida quotidiana. L'ús de les noves tecnologies d'informació ha derivat en un canvi de paradigma en la nostra realitat. Una dinàmica que també està intervenint, i cada vegada més, en l'àrea de l'educació. Avui dia la informació i els processos formatius poden fer-se des de casa, sense necessitat absoluta d'anar a classe dins de l'àrea de l'educació. I aquests nous mètodes han creat la necessitat d'idear i dissenyar noves formes d’aprenentatge.