Octalysis de Yu-Kai Chu

El sistema educacional al nostre país sempre ha persistit sota uns sistemes molt metòdics, tradicionals i amb una estructura molt sòlida i plana. Amb el pas dels anys i gràcies a l'avanç de les noves tecnologies, estem veient com aquesta situació està canviant. L'era de la digitalització i la capacitat d’obtenir una gran quantitat d'informació de manera senzilla i ràpida, fa que el sistema educatiu vagi adaptant-se a una nova realitat.

La pedagogia i les TIC

L'aterratge de la tecnologia de la informació i de les comunicacions TIC en l'àrea de l'educació fa que ens endinsem en una nova realitat i ens presentem davant un escenari en el qual ens hem de desembolicar com mai abans ho havíem fet. És aquí on la pedagogia comença a tenir un paper rellevant i fonamental per a saber entendre els processos que es desenvolupen avui dia a les aules.

Gamificació a l’aula

L'avanç de l'educació al nostre país és un procés de caràcter progressiu que va instaurant-se a poc a poc en centres i instituts on creuen que la tecnologia, les TIC i noves metodologies han de ser protagonistes en aquest nou escenari de l'era digital. Des d'ICONO, la implementació de noves eines tecnològiques en l'educació és també un dels nostres propòsits, perquè creiem que és una de les vies de progrés tant per a alumnes com per a professors.