Com construir emocions positives per potenciar l'aprenentatge a les aules

En ICONO hem volgut potenciar sempre l'evolució de l'educació cap a un vessant més tecnològic, on les eines digitals i la noves metodologies formin part del nou aprenentatge a les aules; Avui dia existeixen aplicacions que t'ajuden a millorar amb les tècniques d'estudi per a ser més eficaços i aprofitar el temps en les teves hores d'aprenentatge. També hem pogut veure com el Kahoot és ja una tècnica molt popular a les aules i que l'emoció juga un paper molt important.6 apps per aprendre a mecanografiar

En la ja coneguda era digital hem après que la tecnologia i les eines que l'estenen són sens dubte un recurs fonamental en l'avanç de l'educació. En altres posts hem pogut veure aplicacions que poden ajudar-te a millorar el teu rendiment acadèmic a l'hora d'estudiar i tècniques eficients per a que no et despistis amb Internet; La situació mediambiental és sens dubte un tema de preocupació actual i amb el qual podem implicar-nos en la seva millora gràcies a aquestes aplicacions i programes. I hem après també que l'emoció i la integració dins d'una aula ocupen un lloc únic pel desenvolupament personal dels alumnes.