Les millors eines TIC per al professorat

El desenvolupament de noves eines juntament amb l' avenç d' una tecnologia cada vegada més integrada a l' era digital implica que la nostra societat s' ha d' adaptar a una nova realitat, i a ser capaç de desenvolupar nous coneixements i habilitats.

Celebració del Dia Internacional de la dona a l'aula

El desenvolupament de la humanitat com a societat no resideix únicament i exclusivament en el progrés o l' avenç tecnològic i digital. Tot i que certament són uns recursos que ens han ajudat a millorar la nostra qualitat de vida i a solucionar diversos problemes, l'avenç social engloba molts més factors. La lluita contra el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, o el matxisme són guerres que data d'avui, en ple segle XXI, encara seguim lidiant. Bé és cert que hi ha hagut una relativa millora en educar la humanitat sobre aquests aspectes, però encara queda molt per fer.

La ciberseguretat a l'aula

La tecnologia serà el motor que dinamitzi la societat del futur. L'era de la informació i el procés de digitalització actual en sectors com la indústria o la sanitat exemplifica que estem davant d'un nou paradigma. Estem presenciant un canvi, del qual de vegades no som conscients, que modificarà moltes coses en la nostra manera de ser i fer. Donem un pas cap endavant per dirigir-nos fermament al que coneixem com a futur.