Les millors eines TIC per al professorat

El desenvolupament de noves eines juntament amb l' avenç d' una tecnologia cada vegada més integrada a l' era digital implica que la nostra societat s' ha d' adaptar a una nova realitat, i a ser capaç de desenvolupar nous coneixements i habilitats.