3 usos que un professor pot donar a una pissarra digital

“La pissarra, segons la Real Acadèmia Espanyola, es defineix com un tros de material polit, de forma rectangular, usat per a escriure o dibuixar en ell amb pizarrín, guix o llapis.”

Tots sabem que és, perquè hem passat part de la nostra infància, adolescència i adultesa observant les lliçons i coneixements que els nostres mestres impregnaven en aquesta placa. Procurant ensenyar-nos de la millor manera possible les teories i les pràctiques de les seves matèries educatives.