Google Tour Creator innova els continguts TIC a l'escola

Google ha llançat l'eina Tour Creator que facilita la creació d'experiències en realitat virtual. Estudiants i docents podran ara desenvolupar continguts educatius interactius propis utilitzant fotografies en 360 graus o en 2D o imatges de Google Maps.

L'educació 3.0 s'amplia amb el Tour Creator proposant a l'alumnat l'elaboració de les seves pròpies experiències didàctiques. La realitat virtual comença a ser habitual a l'aula i amb aquesta eina de Google es poden generar recorreguts virtuals a través d'escenes i descripcions que els interessin a alumnes i docents.

Com protegeixes les dades personals a l'aula digital?

Quan fem servir les TIC a l'aula emmagatzemem multitud de dades en el núvol. Docents i estudiants revelen així algunes informacions personals de les que poden perdre el control si no utilitzen les plataformes educatives contractades pels centres escolars.

L'Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha elaborat un estudi en què ha constatat aquest fet i ofereix un decàleg de recomanacions per a fomentar el bon ús d'aplicacions digitals a les escoles.

ICONO aposta per la innovació tecnològica en l'educació

Les tecnologies estan modificant el món de l'ensenyament. La seva incorporació a les aules amplia i millora l'aprenentatge dels estudiants i cada vegada es necessiten més dispositius mòbils que estiguin dissenyats especialment per a l'educació 3.0. Això és el que ha fet l'empresa Acer que ha presentat aquests dies la nova tablet Acer Chromebook Tab 10, un model pensat per ajudar a alumnes i docents en la seva tasca educativa.